Opvallen met je bedrijf

Als ondernemer begin je met je positie in de markt. Je hebt onderzoek gedaan en er ligt  een ondernemersplan met een begroting, visie, missie, productplan en agenda. Ook je marketing- en communicatiedoelen heb je helder, met vragen als:

Welk verschil maken mijn diensten en producten ten opzichte van die van anderen? Waarom? Wat voor eigenschappen en kwaliteiten hebben ze? Aan wie wil ik ze aanbieden, wie zijn mijn doelgroepen? Hoe ga ik mensen bereiken? En hoe haal ik ze over om mijn producten af te nemen? En klopt het wel met wat je werkelijk wilt? Klopt het met wie je bent, met hoe je bedrijf functioneert?