LinkedIn: een must!

Een compleet LinkedIn-profiel is belangrijk. Wereldwijd is LinkedIn het grootste zakelijke sociale netwerk met bijna 500 miljoen gebruikers. In Nederland heeft 80% van de beroepsbevolking een profiel op Linkedin. Ondernemers en bedrijven vinden elkaar dus op LinkedIn. Zelfstandig professionals halen meer dan eens per jaar opdrachten uit dit sociale netwerk. Dat maakt Linkedin een sterke lead generator die je actief in kunt zetten voor het werven van opdrachten.